Wendelboe
Galleri-Kunsthandel-Auksjon

Øvregaten 15
5003 Bergen
Tlf: 55 32 91 50
Fax: 55 32 91 49
Mob: 93 85 84 70
wendelboe@online.no

 
 
Prolog

Bak mine senere arbeider ligger råstoff fra egne personlige referanser; steder jeg identifiserer meg med og om det å gripe rundt -og pleie det ikke forgjengelige;, som hvordan et enkelt landskap -eller en underfundighet tiltaler han/henne; befester seg/bergtar en: dette fullendte. Estetikken/estetiske følelser har en grunnleggende rolle i dette materialet og trer derfor naturlig inn i mitt arbeid, -en utfordring her har vært når og hvordan veve inn/trekke ut disse estetiske trådene.

"Hvilende i parken med lav feber" er et eks. på en slik prosess, hvor en klassisk hage/park, kjolen, en barokkinspirert benk står som en nødvendig/naturlig kontrast til den bleke, sykdomspreget kvinnen, -og nettopp av den grunn at jeg finner sykdommen i seg selv som noe forgjengelig (et uheldig tomrom, en slags ensidig masse), bringer jeg inn denne lettheten for å vise en slags sensualitet og selvopprettholdelse hun (jeg) samtidig innehar og representerer: atter med hodeverk, men også fulgt av en sødme for det gode, det vakre; en positiv kompleksitet hvor en i ønsket om å bli "behaget", utfører en nødvendig kreativ kamp mot det negative/ forgjengelige, styrte perspektiver -som handler om forventninger til hvilke mekanismer våre ulike roller skal innbefatte/utløse.

Brytninger el. kontraster (i tittel/bilde) medvirker slik sett til en sunn dualisme i det vi ser -og det gjør faktisk min funksjon i bildet også mer autentisk. På denne måten får det tilsynelatende banale: det skjøre, vakre og det avstemte (lune stemninger, trær, park) både en universiell og spesifikk tyngde i mine arbeid.

Dette representerer jeg også i "koreabildene". Det biografiske aspektet kommer fra det utspring at jeg som femåring ble adoptert derfra. "Koreasyndromet" handler videre om kvalifiserte gjetninger/dagdrømmer, ømhet, stolthet og livlighet; dypt nedfelt, paralellt med mine andre reelle roller, men på et annet nivå, -og indikerer ikke nødvendigvis det omgivelsene finner åpenbart..

Et "prosjekt" som dette utelukker ikke akkurat nærvær av ego eller en viss suverenitet i arbeidsprosessen, -det gjenspeiler også i måten jeg bruker interaksjon mellom det fiktive/reelle, sterk koloritt/diffus, fig/nonfig strek osv. Slik prøver jeg å komponere variasjoner som forbinder fortelling, refleksjon og drømmer.


Tone B.Helland


 


[ auksjoner ]     [ utstillinger ]     [ kontakt oss ]