Wendelboe
[wendelboe.no] [Katalog] [visning] [kondisjoner]


Wendelboe har fått i oppdrag å auksjonere bort hele varelageret til
Bergens største antikvitetshandel Skatollet

Etter Ruud Kempkes bortgang har Ruth Johanne Tuft funnet det vanskelig
å drive forretningen videre og ønsker nå å opphøre virksomheten i Bergen

Auksjonen vil bli avholdt over to dager

Tirsdag 28.oktober kl 18.00
Onsdag 29.oktober kl 18.00

Auksjonen avholdes i Skatollets lokaler i Kong Oscarsgate 26.