Wendelboe
[wendelboe.no] [ forside ] [katalog] [visning] [kondisjoner]


Om Einar Berger

 
Einar Berger vokste opp i Finnkroken på Reinøy i Troms. Som kunstner skapte Einar Berger storm på lerretet og storm i sin samtid. Til han fylte 35 år livnærte han seg først som fisker i Lofoten og på Finnmarkskysten, dernest som kjøpmann i Svolvær og Oslo. I en kort periode tidlig på 1920-tallet var han elev av Bodø-kunstneren Ola Abrahamssons kunstskole i Oslo.

I 1926 besluttet Einar Berger seg for å være kunstner på heltid. Han som selv hadde opplevd forlis og at folk omkom på havet, valgte å gjengi dette i sin kunst. Hans motivkrets omfatter båter i havsnød, forlis, orkan og fiskerbegravelser, dessuten religiøs besettelse og sosiale temaer. Denne siste gruppen fokuserer nesten alltid på enkeltindividets skjebne.

Einar Berger og hans kunst var omstridt både i samtiden og i ettertiden. For å kunne forholde seg til Bergers kunst på en saklig måte har det vært nødvendig å rydde til side en del myter og forestillinger knyttet til kunstnerpersonligheten Berger. Mag.art. Øivind Storm Bjerke påpeker at "i vurderingen av Bergers selvpresentasjon må vi huske på at vi har å gjøre med en kunstner som først i en alder av omlag 35 år beslutter seg for å bli kunstner. Hans bakgrunn som fisker og kjøpmann og hans nærmest totale mangel på kontakter i noen kunstner- eller kulturmiljø med forbindelse til kunstnerisk virksomhet, kan forklare at han da han beslutter seg for å bli kunstner, faller inn i en fortolkning av kunstnerrollen som bringer han fullstendig på kant med det etablerte kunstmiljø."

Einar Bergers beste bilder eier en egenartet fascinasjonskraft gjennom å formidle opplevelsen av en overveldende natur, som på samme tid er opphøyet og så stofflig og nærværende at man formelig omsluttes og suges inn i den. Billedfortellingen, det dramatiske stoffet som for Berger selv var så viktig å formidle, illustreres ikke, men formidles gjennom maleriets abstrakte og stofflige virkemidler.

Se katalognummeret (lot 82)
Kilde : Nordnorsk Kunstmuseum


WENDELBOE

Engen22 -5011 Bergen
Tlf: 55329150 - Fax: 55329149 - Mob: 93858470

wendelboe@online.no