Wendelboe

Juleauksjon 2004
Tirsdag 7. desember kl 18.00

[wendelboe.no] [ juleauksjonen ] [katalog] [visning] [kondisjoner] [tilslag]
- [Hertervig] [Schancke] -


KONDISJONER

Katalogens beskrivelse søker å gi best mulig eksakte opplysninger om
gjenstandene, men vi tar forbehold om feil eller utelatelser. Gjenstandene
selges i den stand de befinner seg i ved opprop, og beror etter dette for
kjøperens egen regning og risiko. Kjøperen har anledning til å besikte
gjenstandene under utstillingen, og reklamasjon etter tilslag blir ikke godtatt.
Dette gjelder spesielt utenlandsk kunst.

I tillegg til tilslagssummen skal kjøper betale 20 % salær som inkluderer m.v.a. på salæret.
På bildene kunst kommer det 5 % tillegg på tilslag over kr 2 000.
Dette følger av ny kunstavgiftslov gjeldende fra 1. januar 2007.

Oppgjør kan foretas kontant etter auksjonen eller senest innen 2 dager med
avhenting fra Wendelboes lokaler på Engen 22.
Vurderingsprisene er ikke minstepriser, men hva vi mener tilslags-summen kan
bli. Det endelige resultat kan bli lavere eller høyere avhengig av interessen.